Nyckeln till skatten, Svenska

Nyckeln till skatten kaptiel 12

Nästa vecka läser vi kapitel 12 i Nyckeln till skatten, kapitlet heter Asta tjuvlyssnar. Kapitlet börjar med att Asta får middag av en sur Sigge och i arbetsboken ska vi arbeta med olika maträtter. Vi ska precis börja arbeta med diagram och tabeller och då passar det bra med att arbeta med elevernas favoriträtter och göra klassens egna diagram och tabeller.

Eleverna skriver mycket berättelser nu, både för hand och på iPad, vilket är jätteroligt. De har tidigare använt olika berättelsekartor för att få med berättelsens olika delar. Jag har nu gett feed-back på deras olika berättelser och vi ska nu jobba lite mer ingående med berättande texter. Vi har därför arbetat med berättelsekartan och personbeskrivningar som finns i avsnittet “Berättande text” i språknycklar (baksidan av arbetsboken till “Nyckeln till skatten”). Berättelserna blir ju så mycket roligare att läsa när får lära känna miljön och karaktärerna lite djupare.

Jag såg ett bra tips hur man kan arbeta med inledningen och vad man kan tänka på för att fängsla läseren redan i inledningen, det inlägget finns på Fröken Sabinas instagram, så det blir nästa steg för oss.

Till nästa veckans läsläxa har vi läsförståelsefrågor både och under ytan.

Nyckeln till skatten På väg kap 12
Nyckeln till skatten A kap 12
Nyckeln till skatten B kap 12

Nyckeln till skatten, Svenska

Nyckeln till skatten kapitel 11

Nästa vecka läser vi kapitel 11 i “Nyckeln till skatten”. Då ska Asta och Cesar försöka berätta för polisen Yngve och rektorn att de var vid ödehuset när inbrottet skedde. Man kan förstå deras vånda, eftersom de egentligen inte fick vara där alls.

Idag när vi gick igenom läxorna från kapitel 10 så var det lite blandade svar på sista frågan “Hur tycker du Asta och Cesar ska göra”, de flesta tyckte att de skulle berätta men några tyckte inte att de skulle göra det för tänk om de blev oskyldigt anklagade.

Jag tycker att det är spännande att få läsa elevernas svar på arbetsbladen till läxan. Ibland ställer jag frågan då svaren finns både på ytan och under ytan. Då ser man tydligt vilka som har en djupare förståelse för texten, beroende på vilket svar de ger, och vilka som behöver träna mer på de olika läsförståelsestrategierna.

Till kapitel 11 ska vi träna på att återberätta texten med stödord och sökläsa efter Yngves ledtrådar i boken när vi arbetar i arbetsboken till Nyckeln till skatten. Vi ska också arbetade med idiomatiska uttryck. Det finns 16 stycken i lärarhandledningen som man kan kopiera. Vi ska arbeta med dem genom att eleverna ska få ett varsitt som de ska få illustrera till på bilden.

Läsförståelsefrågorna finns här:
Nyckeln till skatten På väg kap 11
Nyckeln till skatten A kap 11
Nyckeln till skatten B kap 11

Nyckeln till skatten, Svenska år 3

Nyckeln till skatten kap 10

Den här veckan har eleverna arbetat med att dramatisera texten i kapitel 9. De har valt om de vill dramatisera det som hände hemma hos Asta eller hemma hos Cesar. Jag delade in dem i grupper men de fick inom grupperna välja roller. De har nu tränat varje dag och de tycker att det är så roligt att ha repliker och ha motspelare (repliker finns som kopieringsmaterial i lärarhandledningen). De hjälper varandra, ger tips och de har hämtat rekvisita som tidning, ryggsäckar och ytterkläder. Kapitlet avslutas ju lite fyndigt med “stuvade makaroner” och det tycker de är jätteroligt att dramatisera. Så roligt för mig att gå runt och se deras fina samarbete, hjälpsamhet, glädje och se hur de växer med sin roll. På fredag ska de få visa upp för varandra.

Nästa vecka läser vi kapitel 10 och läsförståelsefrågor på tre nivåer finns här:

Nyckeln till skatten blå kap 10
Nyckeln till skatten A kap 10
Nyckeln till skatten B kap 10

Nyckeln till skatten, Svenska år 3

Nyckeln till skatten kap 8

Vi har arbetat med läsförståelsestrategierna spågumman Julia, frågeapan, fröken Detektiv och cowboy-Jim och på arbetsbladet till kapitel 8 i Nyckeln till skatten så ska vi arbeta lite extra med Fröken Detektiv. Eleverna får i uppgift att ta reda på olika uttryck som finns i veckans kapitel. De ska berätta vad uttrycket betyder och de ska berätta hur de tog reda på vad det betyder.

Har ni inte arbetat med fröken Detektiv så tar arbetsboken till Nyckeln till skatten upp den och de andra läsförståelsestrategierna i Språknycklar.  Fröken Detektiv reder ut oklarheter och kollar upp ord och uttryck som man inte förstår.

I arbetsboken ska eleverna arbeta med att återberätta kapitel 8 för varandra. Då tränar vi lite extra på berättelsens delar och den viktiga röda tråden så man förstår berättelsen bättre. Eleverna håller på att skriva berättelser i Book creator som dom gillar jättemycket. Superbra träning i elevernas skrivande och för att träna på berättelsens delar. Roligt också att välja bilder eller rita till texten vilket man kan göra direkt i appen.

Här finns arbetsbladen till kapitel 8:

Nyckeln till skatten På väg kap 8
Nyckeln till skatten A kap 8
Nyckeln till skatten B kap 8

Nyckeln till skatten, Svenska, Svenska år 3

Nyckeln till skatten kap 7

När vi ska läsa kapitel 7 i Nyckeln till skatten ska vi arbeta med vår fantasi i arbetsboken. I kapitlet dyker plötsligt Sigge och Teddy upp med en konstig “makapär”. Vad kan det vara för något? I kapitlet är det ett riktigt busväder och i arbetsboken ska vi arbeta med olika symboler och beskrivningar av just väder.

Vi kommer att jobba med orden i kapitlet som vi gjorde i kapitel 4. Eleverna arbetar med sin axelkompis och läser orden, förklarar vad orden betyder för varandra och om båda förstått färgar de rutan grön. Vet de inte vad ordet eller uttrycket betyder, färgar de rutan röd. När alla är klara samlar jag in orden och vi går igenom dem tillsammans. Här finns orden om ni vill använda dem: Ord till kapitel 7

Med läsläxan skickar vi med läsförståelsefrågor som ett komplement till arbetsboken.

Läsförståelsefrågor till: Nyckeln till skatten På väg kap 7
Läsförståelsefrågor till: Nyckeln till skatten A kap 7
Läsförståelsefrågor till: Nyckeln till skatten B kap 7

Nyckeln till skatten, Svenska år 3

Nyckeln till skatten kap 6

Nästa vecka läser vi kapitel 6 i Nyckeln till skatten. Då får eleverna bekanta sig med en faktatext och karta så det kommer arbeta lite extra med. Faktatexten som finns i kapitlet är ganska svår och innehåller många nya ord så de ska de få arbeta med tillsammans med sin parkompis.

Eleverna ska jämföra en äldre karta med en ny i boken. Då kan man passa på att titta på hur kartan/samhället förändrats på sin egen hemort. Här i Nynäshamns kommun finns en bildskatt på nynashamnsbildarkiv.se.

Vi kommer även fortsätta att arbeta med att följa instruktioner som i förra kapitlet. I lärarhandledningen finns ett kopieringsunderlag med en karta med instruktioner som man kan använda.

Till läsläxan har vi arbetsblad med läsförståelsefrågor på tre nivåer.

Nyckeln till skatten blå kap 6
Nyckeln till skatten A kap 6
Nyckeln till skatten B kap 6

Nyckeln till skatten, Svenska, Svenska år 3

Nyckeln till skatten kap 5

När vi arbetar med kapitel 5 i “Nyckeln till skatten” ska vi arbeta med att beskriva en bild från boken, många kommer hämta det de redan vet från texten, några kommer måla på beskrivningen och några kommer att skriva några meningar. Det är en jättebra träning att skriva till en bild som man precis läst om. Då har eleven något i ryggsäcken som de kan plocka fram.

I arbetsboken finns en skattkarta och det finns två instruktionstexter som kopieringsunderlag. Jag kommer att läsa en av texterna högt och eleverna ska ta sig från start till mål och samla bokstäver som bildar ett ord. Eleverna kommer träna på framåt/uppåt, höger/vänster och ner/upp i instruktionerna. Det förekommer ord som riktning, steg, ytterligare och kliv som vi kommer gå igenom innan de läser texten. När jag har läst instruktionerna och eleverna fått ihop sitt ord, ska de få arbeta tillsammans med sin axelkompis (de fick nya axelkompisar förra veckan) och få följa den andra instruktionstexten och samla bokstäver till ett annat ord.

Vi kommer också att fortsätta arbeta med frågor på ytan, under ytan och på djupet-frågor när vi arbetar med texter. På arbetsbladet till läxan så finns det också frågor på olika nivåer.

Läsförståelsefrågor till Nyckeln till skatten på väg kap 5
Läsförståelsefrågor Nyckeln till skatten A kap 5
Läsförståelsefrågor till Nyckeln till skatten B kap 5

 

Forskning, Nyckeln till skatten, Svenska år 3

Nyckeln till skatten kap 4

I kapitel 4 så börjar Asta, Bea och Cesar att leta efter skatten som de hoppas kan ligga på Cesars mormor och morfars tomt. Jag läser kapitlet på fredagen innan eleverna får kapitlet i läsläxa. Vi arbetar med orden som finns i kapitlet på olika sätt. Till det här kapitlet ska eleverna få arbeta med sin axelkompis. Jag har skrivit orden på ett A4-papper och de ska få färga orden röda/gröna (vi har tidigare arbetat med tekniken sant eller falskt så det blir lite liknande) beroende på om de känner igen ordet och vet vad det betyder eller inte. Om en i paret vet vad ordet betyder så delar de med sig av den kunskapen till sin axelkompis. Vi går sedan igenom orden tillsammans i helklass.

Vill du använda orden så finns de här: Ord till kapitel 4 i “Nyckeln till skatten”

Jag använder no hands up (jag har pinnar med elevernas namn på och drar en slumpartat) till vilket par som får dela med sig om ett av orden. Här kan paret berätta/beskriva vad ordet betyder eller så kanske man behöver “fråga en kompis” och frågan går över till ett annat par som tror sig veta betydelsen. Med no hands up så blir alla elever delaktiga och alla får chans att tala på lektionen. Här använder vi tekniker både från formativ bedömning och kooperativt lärande. Jag tycker det är så bra eftersom alla elever får komma till tals flera gånger under lektionen med sin axelkompis. Under en traditionell lektion så räcker ofta samma elever upp handen och ett fåtal kommer till tals under lektionen så det blir stor skillnad på elevernas talutrymme om man använder sig av dessa tekniker. Här kan du läsa mer om teknikerna no hands up och sant eller falskt samt betydelsen av axelkompis.

Till läsläxan får eleverna med sig läsförståelsefrågor till kapitlet:

Läsförståelsefrågor till Nyckeln till skatten på väg kap 4
Läsförståelsefrågor till Nyckeln till skatten A kap 4
Läsförståelsefrågor till Nyckeln till skatten B kap 4

Nyckeln till skatten, Svenska år 3

Nyckeln till skatten kap 3

I kapitel 3 så lägger ABC-klubben först ner sin klubb men något får dem att ändra sig, ett nytt fall! Vilken tur annars hade väl boken slutat här 😉

Vi kommer arbeta med med frågor på ytan, under ytan och på djupet-frågor under denna veckan på olika sätt bland annat i Nyckeln till skatten Språknycklar sidan 12-13 och i arbetsboken kommer vi träna på att återberätta kapitlet med hjälp av nyckelord.

När jag skriver läsförståelsefrågor till läxan är det inte alltid helt enkelt. Är det för lätta eller för svåra frågor? Jag utgår ju alltid utifrån mina elever och ibland kan jag ge På väg frågor till en elev som läser A boken och tvärt om. Allt beror på var det ligger i sin läs- och skrivutveckling. Just läs och skrivutvecklingen går ju inte alltid hand i hand. Man kan ha lätt för att läsa men svårt att skriva eller ha svårigheter att förstå texten man läser.

Här kommer läsförståelsefrågorna till läsläxan:

Läsförståelsefrågor till Nyckeln till skatten på väg kap 3

Läsförståelsefrågor till Nyckeln till skatten A kap 3

Läsförståelsefrågor till Nyckeln till skatten B kap 3