Nyckeln till skatten, Svenska år 3

Nyckeln till skatten kap 8

Vi har arbetat med läsförståelsestrategierna spågumman Julia, frågeapan, fröken Detektiv och cowboy-Jim och på arbetsbladet till kapitel 8 i Nyckeln till skatten så ska vi arbeta lite extra med Fröken Detektiv. Eleverna får i uppgift att ta reda på olika uttryck som finns i veckans kapitel. De ska berätta vad uttrycket betyder och de ska berätta hur de tog reda på vad det betyder.

Har ni inte arbetat med fröken Detektiv så tar arbetsboken till Nyckeln till skatten upp den och de andra läsförståelsestrategierna i Språknycklar.  Fröken Detektiv reder ut oklarheter och kollar upp ord och uttryck som man inte förstår.

I arbetsboken ska eleverna arbeta med att återberätta kapitel 8 för varandra. Då tränar vi lite extra på berättelsens delar och den viktiga röda tråden så man förstår berättelsen bättre. Eleverna håller på att skriva berättelser i Book creator som dom gillar jättemycket. Superbra träning i elevernas skrivande och för att träna på berättelsens delar. Roligt också att välja bilder eller rita till texten vilket man kan göra direkt i appen.

Här finns arbetsbladen till kapitel 8:

Nyckeln till skatten På väg kap 8
Nyckeln till skatten A kap 8
Nyckeln till skatten B kap 8