Arbetshäfte år 1, Den magiska kulan, Svenska, Svenska år 1

Arbetshäfte ”Den magiska kulan”

Jag har satt ihop alla arbetsbladen som vi arbetade med under årskurs 1 för att det ska bli lättare att hämta hem och skriva ut det.

Jag har arbetat med arbetsbladet till varje kapitel under en lärarledd lektion. Vi har då lyssnat efter bokstavsljud tillsammans, lyssnat var vi hör bokstavsljudet – i början, inuti eller i slutet, kopplat samman ljudet med rätt bokstav och skrivit bokstäver och ord. Jag använder pinnar med elevernas namn (*no-hands-up) som jag drar så de fick turas om att säga/ljuda/läsa ordet, lyssna efter bokstavsljudet och berätta för övriga (som då också provade att läsa och lyssna). Jag har en smartboard så jag hade arbetsbladet uppe på den samtidigt och vi kunde då även skriva i det dokumentet. Det fungerar så klart att skriva orden på tavlan också om man inte har en smartboard.

I början av årskurs 1 arbetade jag med övningar från Bornholmsmodellen, som vi även arbetar med i förskoleklass, och när jag arbetade med arbetsbladen blev det lite liknade upplägg (lyssna-ljuda-läsa-koppla samman). Eleverna arbetade inte självständigt med arbetsbladen den första terminen i år 1. Vi arbetade så för att jag ville försäkra mig om att eleverna verkligen kunde höra var i ordet bokstavsljudet hördes och att de kunde koppla samman ljudet med rätt bokstav. Från kapitel 12 fick eleverna börja träna på att skriva bokstäverna (vi var då inne på vårterminen), innan dess skrev de allra flesta på iPad. Parallellt med läsning i ”Den magiska kulan” och arbetet med arbetsbladen skrev eleverna meningar utifrån de ordbilder som vi arbetade med under veckan.

De elever som redan hade kommit igång med sin läsning och läste med flyt fick läsa B- respektive C-boken. De fick istället för att arbeta med arbetsbladen svara på läsförståelsefrågor och träna på meningsbyggnad och skriva läsliga bokstäver som utmaning. De frågorna finns också i ett häfte . De arbetade med ett arbetsblad i veckan.

*No hands up är ett formativt arbetssätt (Dylan William) och går ut på att ge alla elever möjlighet att svara på frågor och inte endast de som räcker upp handen. Det gör att fler elever blir aktiva och forskningen visar att inlärningen ökar med det arbetssättet. Det är viktigt att eleven som ska svara får tid på sig att svara så man inte går vidare för fort. Om eleven inte kan svara kan man fråga en kompis som kan hjälpa till.

Bokus hittar du alla böcker i serien ”Den magiska kulan”, där kan du även provläsa dem innan du köper dem.

Arbetshäfte år 1, Den magiska kulan, Läsförståelse, Svenska, Svenska år 1

Häfte: Läsförståelsefrågor till ”Den magiska kulan”

Jag hade läsförståelsefrågor till de elever som läste B- och C-boken i ”Den magiska kulan”. Vi arbetade med dem i skolan. Nu har jag satt ihop läsförståelsefrågorna till varje kapitel i ett pdf-häfte. Det är lättare att ladda ner om ni vill använda i er undervisning eller kanske som läxa. Oavsett om ni vill ha dem i ett häfte eller inte så finns de nu på samma plats vilket jag hoppas underlättar.

Ha en fortsatt fin sommar!

Bokus hittar du alla böcker i serien ”Den magiska kulan”, där kan du även provläsa dem innan du köper dem.