NO, Svenska, Svenska år 2

Vitsippan faktatext

Vi har arbetat med faktatext den här veckan och eftersom vi hade tema vitsippan så skrev vi så klart om vitsippor. Eleverna arbetade i par, den ena läste texten högt medan den andre hade rollen som kloka pennan. De började med att läsa texten, sedan plockade de ut stödord som de skrev i rätt ruta på sexfältaren, och till sist skrev sedan en egen faktatext på iPad. De skrev fina texter och ritade så fina bilder.

Idag får de med sig en text om vitsippan i läsläxan. De ska läsa texten och svara på frågor. Texten är densamma som de arbetat med under veckan så vissa av orden, som kan vara svåra, har de redan arbetat med.

Här är faktatexten, sexfältaren och läsläxan:

 
Läsvecka, Svenska år 2, Tove Jansson

Skriva ett slut på en berättelse

Vi jobbar mycket med berättelsens olika delar. Början, handling, problem och en lösning. Denna vecka har vi haft läsvecka och temat för åk 2 har varit Tove Jansson så vi har läst många av hennes böcker. De flesta böcker som hon skrivit själv är lite svårlästa för våra elever. Men på senare år har det getts ut många böcker som hon skrivit, eller tolkningar av henes böcker, som är lättare att läsa.

Denna vecka arbetade vi med att skriva ett slut till en berättelse som jag läste för eleverna, Mumintrollen och draken. Jag slutade läsa precis innan lösningen och eleverna fick sedan skriva egna slut. Det blev väldigt fina slut och det blev tydligt att de ville att det skulle bli ett lyckligt slut. Vi tränade också på att denna gång skulle vi inte skriva långa berättelser, utan endast ett slut. Det var lite svårt först för de har kommit in i att skriva mycket och gärna kapitel 🙂

Vi diskuterade även hur det skulle kännas att bli utelämnad eller ensam och det blev fina diskussioner.

Eleverna skriver sin text och ritar sedan en bild till för att träna på pennfattningen. De får sedan läsa upp sina texter för klassen för att på så sätt få en mottagare. Vi sätter sedan upp texterna i elevernas plastficka som sitter på en rad i hallen så fler får chansen att läsa deras fina texter.

Diamantjakten, Svenska, Svenska år 2

Diamantjakten kap 25

Den här veckan läser vi sista kapitlet i Diamantjakten! Det blir ju svart på vitt att vi nu läste boken i 25 veckor. i HELA 25 veckor! Oj, oj, oj vad tiden går fort!

I veckans kapitel åker Maj-Björn ut på nya äventyr och hamnar till slut hos en ficka som uppfyller Maj-Björns drömmar 😀 Den här veckan kommer vi jobba vidare med frågor på djupet (vad betyder texten för mig?) både genom diskussioner med sin axelkompis men också i arbetsboken. Jag tror att det kommer bli mycket diskussioner om känslor då eleverna kommer få reflektera över texten som vi läst.

Eleverna ska även reflektera över hur Maj-Björn känner sig. Boken avslutas med att Maj-Björn skriver dagbok. Eleverna ska även få skriva dagbok utifrån ett gosedjur som de har eller vår björn ABC-Nalle som fått följa med eleverna hem på helgerna. Om ett gosedjur kan tänka, prata och skriva. vad skulle den säga då? Spännande 😀

Diamantjakten, Skolan, Svenska, Svenska år 2

Diamantjakten kap 24

Veckan innan påsklovet läste vi kapitel 24. Vi pratade mycket om texten då mycket av texten kräver läsförståelse på djupet. Har man ingen koppling till det som skrivs är det ännu svårare att förstå det man läser. I klassen ligger läsförståelsen på olika nivå så klart så vi hjälper varandra.

Varför tog mamma en djupt andetag innan hon gick på anställningsintervju? Vad är egentligen en anställningsintervju? Hur känns det att gå på en anställningsintervju och kan man koppla det till något som ligger en själv nära? Varför är mamma glad när hon kommer ut från Gavinis guld?
Är det alltid dumt att ljuga? När kan det vara okej att ljuga? Kan man såra någon med sanningen?
Varför kan Maj-Björn fortsätta sin resa? Var tror vi att Maj-Björn hamnar?

Ja, det var några av frågorna som vi pratade om. De gillar att diskutera och dela med sig av sina egna erfarenheter och även om endast hälften av klassen var i skolan pga av rådande Covid-19 blev det bra diskussioner.

Arbetsbladen finns på tre nivåer med frågor, också de på olika nivåer.

Diamantjakten, Skolan, Svenska, Svenska år 2

Diamantjakten kap 23

Den här veckan har vi läst kapitel 23. Innan vi läste kapitlet såg vi en liten film med Mats Wänblad. Filmen finns hos Natur och kultur och man hittar den, när man loggar in, under extramaterial. Den finns även på youtbe: https://www.youtube.com/watch?v=lPWkQsEy5L4&feature=youtu.be

Där berättar han om att ”gungbrädan nu står och väger”. Det som händer nu är avgörande för hela berättelsen och det ögonblick som Mats skrivit emot. Jättebra tips för eleverna som de kan ha med sig när de skriver sina egna berättelser. Vi hade sedan diskussioner om hur den här gungbrädan kunde väga. Det kan bli bra eller dåligt. Vi pratade om det värsta som skulle kunna hända, och det bästa.

Här kommer arbetsbladen till veckans läsläxa. Frågor på och under ytan, även till de som läser på väg -boken. Här kan man se om eleverna läser mellan raderna. Varför kom Bea och hennes mamma hem till Asta? Svarar de att de ska lämna vindruvor eller även att de ska hämta Maj-björn? Man kan utläsa mycket av svaren och även diskussionen som vi har när vi läser läsläxan i skolan och går igenom frågorna.

Diamantjakten, Svenska, Svenska år 2

Diamantjakten kapitel 22

Den här veckan har jag varit sjuk. Jag som aldrig är sjuk fick nu lov att stanna hemma. Dessutom någon extra dag för att vara helt säker på att jag var frisk. En ovanlig situation, minst sagt.

De elever som varit i skolan har arbetat med skillnad mellan nutid och dåtid. Att skriva i nutid eller dåtid blir lite klurigare (framförallt att inte blanda dem där de inte ska blandas). I arbetsboken fick eleverna först läsa en text i dåtid och sedan göra om den till nutid. De fick träna lite extra på verb och även att böja dem i texten. Det är speciellt värdefullt för de elever som har ett annat modersmål än svenska. Inte helt lätt.

De fick denna läxa med sig hem förra fredagen.

Diamantjakten, Svenska, Svenska år 2

Diamantjakten kapitel 21

Eleverna skriver fortfarande på sina berättelser. Några skriver för hand, några i Skolstil och några i Book creator. Det är spännande att följa deras skrivande.

Den här veckan har vi utvecklat våra berättelser med dialoger. De börjar få fin kläm på att skriva berättelser och det är lite spännande att skriva dialoger med talstreck. Eleverna har arbetat med dialoger i arbetsboken men också i sina berättelser.

Arbetsbladen till läsläxan denna vecka finns på tre nivåer, de får träna på att svara på frågor på och under ytan.

Diamantjakten, Svenska år 2

Diamantjakten kapitel 20

Vi fortsätter arbeta med sammanfattningar och tränar på berättelsens delar. Det gör vi med hjälp av en berättelsekarta (som finns i arbetsboken men även som kopieringsunderlag i lärarhandledningen). Vi pratade om de olika delarna; karaktärer, miljö, problem och lösning. När vi benat ut vad alla begreppen står för skrev vi en berättelsekarta tillsammans på tavlan och utifrån den, en kort berättelse. Jag skrev på tavlan och eleverna spånade på idéer. Då fick vi även tillfälle att prata om att alla idéer som kom upp kanske inte passar ihop och att den röda tråden är viktig i berättelsen.

Eleverna fick sedan skriva en egen berättelsekarta med hjälp av förslag eller utifrån sin egen fantasi. De fick sedan börja skriva en egen berättelse enskilt eller i par. Det är viktigt att utveckla varje del, exempelvis genom att beskriva karaktärerna som ska vara med och miljön där de befinner sig. Vi pratade då om hur man kan utveckla sina meningar med stjärnmeningar; ”Det var en gång tre vänner” kan utvecklas med ”Det var en gång tre vänner som hette Asta, Bea och Cesar”.

Eleverna började skriva och ägnade de första lektionerna till att just beskriva karaktärer och miljö. Jag fick påminna lite då och då om att ta med det som de skrivit i sin berättelsekarta. Några vill gärna skynda på och bli klara. Men det bästa med en berättelse är ju att man inte behöver ha bråttom. Vi pratade om olika författares böcker, och de innehåller ju en massa blad och kapitel. Häftigt tycker eleverna och ska skriva mååååånga kapitel 🙂 Berättelserna utspelar sig i en mörk skog, i London för 100 år sedan, i havet och på ett tivoli för att nämna några. Det kommer bli fina berättelser.

Arbetsblad till veckans läsläxa finns på tre nivåer.

Diamantjakten, Svenska år 2

Diamantjakten kapitel 19

I kapitel 19 arbetade vi med att sammanfatta texten som vi läst i Diamantjakten. Det är superbra träning att ta ut stödord, men lite svårt. I arbetsboken så finns det lucktext, och vårt jobb var att sätta in de ord som saknades utifrån kapitlet som vi läst. Vi brukar göra det i omvänd ordning, att vi tar ut stödord, från exempelvis en grej of the day, som vi sedan bildar meningar utifrån. Några elever har hunnit läsa texten i sin läsläxa men jag läser även kapitlet högt både på fredagen och måndagen innan vi arbetar i arbetsboken.

Vi har också arbetat med ng-ljudet, mycket krångligt att ng-ljudet kan stavas på så många olika sätt. Dels som i ballong men även som i regn eller hink. Jag har brottats med ordet lugn i halva mitt liv, jag skriver det ofta fel först; lung…, får tänka till och tänker att ordet slutar ju på n men består inte av två n (som det skulle bli; lungn) och ändrar stavningen till lugn. Jag brukar också tänka lunga i huvudet och lugn stavas inte som lunga. Men det är ett ord som jag inte har automatiserat och det blir samma procedur varje gång.

Märkligt va? jag som kan allt, eller iallafall borde veta allt, enligt mina elever 😉 Nu för tiden så går lugn-proceduren snabbt iallafall.

Här finns läsförståelsefrågor på tre nivåer till kapitlet.

Diamantjakten, Svenska, Svenska år 2

Diamantjakten kapitel 18

I kapitel 18 fick Asta två samtal, ett från Cesar med goda nyheter och ett från Bea med dåliga nyheter. Eleverna fick förutspå vad de trodde skulle hända i nästa kapitel eftersom detta kapitel avslutades med ”Vad ska vi göra?”.

Under veckan har vi också arbetat med liknelser från djurriket. Eleverna skulle para ihop liknelser med djur. Några av liknelser används lite då och då som exempelvis ”hungrig som en varg” men vissa var lite svårare som ”envis som en åsna”. Med hjälp av diskussioner och dramatiseringar kunde vi i alla fall förstå lite bättre var liknelserna kom ifrån.

Veckans arbetsblad finns på tre nivåer. Arbetsbladet till ”På väg”-boken har frågor ”på ytan” och medan frågorna till B-boken både har ”på ytan”- och ”under ytan”-frågor.