Den magiska kulan, Diamantjakten, Nyckeln till skatten

Arbets- och läsförståelsehäften till ABC-klubben (alla häften)

Letar du efter arbets- och läsförståelsehäften till ABC-klubbens ”Den magiska kulan”, ”Diamantjakten” och ”Nyckeln till skatten”? Då har du hittat rätt 🙂 Arbetshäftena till ”Den magiska kulan” har mina elever arbetat med i skolan och häftena till ”Diamantjakten” och ”Nyckeln till skatten” har mina elever haft som läxa tillsammans med läsläxan.

Jag har gjort två häften till ”Den magiska kulan”, dessa har jag arbetat med eleverna i skolan. Eleverna har sin läsebok och veckans kapitel att läsa som läxa eftersom vårt syfte med läxa är att eleverna ska få mängdläsning. Vill man exempelvis använda en av sidorna till respektive kapitel som läxa så behöver man gå igenom orden innan (är något ord eller något annat är oklart så kolla på respektive kapitels inlägg).

Läsförståelsehäftet är till de som är goda läsare och har god läsförståelse samt läser B- eller C- boken med visst flyt. De har också kommit en bit i sin skrivutveckling. Läser man B-boken med flyt men ännu inte kan läsa mellan raderna så är det bättre att eleven arbetar i arbetshäftet. Jag ger C-boken till elever som har kommit långt både i sitt läsflyt och läsförståelse och har gjort frågorna utefter det. Frågorna är på raden, mellan raderna och ibland bortom raderna för att de ska få lite utmaning. ABC-klubben benämner frågorna som på ytan, under ytan samt på djupet-frågor. Mina elever har läst i små grupper för varandra och sedan svarat på frågorna tillsammans i skolan. Vill man använda häftet som läxa är det viktigt att gå igenom frågorna och att eleverna fått möjlighet att diskutera frågorna i skolan innan de får hem läxan (svaren på frågorna finns i respektive inlägg för varje kapitel. Vissa svar är endast exempel då de ibland kan finnas flera olika svar på frågan).

Frågenivåer
På ytan-frågor: Svaret finns i texten (vem, vad, var, när).
Under ytan-frågor: Svaret står inte exakt i texten och kan ha mer än ett rätt svar (varför, hur, hur tänker du?).
På djupet-frågor: Vad betyder texten för mig? (Vi ställer oss frågor om ex. varför personerna gör som de gör).

Till ”Diamantjakten” har jag gjort häften på tre olika nivåer. Vill man ha ett och samma häfte till de som läser A- samt B-boken, så passar häftet till A-boken bäst. På väg-häftet är till de elever som är i början av sin läsutveckling, där är det lite repetition och de flesta svaren finns att finna på raderna i läseboken. Jag har skrivit sidnummer där svaret på frågan finns och det finns bildstöd. Häftenas svårighetsgrad ökar sedan med varje bok. Jag har skrivit frågorna utifrån att man kan läsa exempelvis B-boken med visst flyt och kan läsa både mellan och bortom raderna.

Till ”Nyckeln till skatten” har jag också gjort tre häften på olika nivåer. Även här passar häftet till A-boken både till A- och B-boken och precis som till Diamantjakten ökar svårighetsgraden i häften till Nyckeln till skatten.

Hur vi arbetade med de olika kapitlen kan du läsa under inlägget till varje specifikt kapitel (klicka då på den bok ni läser i menyn så får du upp alla inlägg om boken).

Vill man så skriver man ut varje sida som A4 (för de som behöver mer plats för att skriva) och binder ihop med en spiral, men det går lätt att skriva ut häftet som en bok. Jag brukar då öppna dokumentet i Acrobat reader och skriva ut därifrån. Man väljer häfte under Anpassning av sidstorlek och sidhantering.

Diamantjakten

Memory och ordbilder till Diamantjakten

Har du elever som inte riktigt kommit igång med läsningen i årskurs 2 så har jag gjort två memory med ordbilder som eleven kan träna på innan eller samtidigt som hen läser ”Diamantjakten på väg” tillsammans med vårdnadshavare eller dig som lärare. Har ni inläsningstjänst kan eleven lyssna på Diamantjakten och samtidigt följa med i texten i boken.

Vissa ord behöver säkert förklaras innan eftersom bilderna inte är plockade från boken och ser lite annorlunda ut.

Skriv ut, laminera, klipp, spela 🙂

Memory/ordbilder till Diamantjakten kapitel 1-8

Jag gjorde även arbetsblad till läsläxan som eleven gjorde hemma eller i skolan med mig. Den finns på tre nivåer och till de som läser ”Diamantjakten på väg” finns en lite enklare. Mina elever som läste på väg behövde mycket stöttning i början och då läste jag/vårdnadshavare och de svarade på frågorna som jag skrev på en mini-whiteboard och de skrev av. Arbetsbladen finns i ett häfte och ligger under Diamantjakten i menyn (jag bifogar även en Diamantjakten på väg här).

Diamantjakten På väg läsförståelsehäfte

Diamantjakten, Svenska år 2

Läsförståelsehäften till Diamantjakten

Jag har satt ihop läsförståelsefrågorna som jag skrivit till Diamantjakten i tre häften. Ett till varje nivå och de passar till ”På väg”-, A- och B-boken. Jag började med arbetsblad till På väg- boken från och med kapitel 11 men nu har jag gjort arbetsblad även för de tio första kapitlen i boken och de sitter nu i häftet. Vi har arbetat med arbetsboken till Diamantjakten i skolan och arbetsbladen (som nu sitter i ett häfte) har eleverna haft i läxa och gjort hemma eller på läxläsningen i skolan. Hur vi arbetade med de olika kapitlen kan du läsa under inlägget till varje specifikt kapitel (klicka då på Diamantjakten i menyn så får du upp alla inlägg om boken).

Vill man så skriver man ut varje sida som A4 (för de som behöver mer plats för att skriva) och binder ihop med en spiral, men det går lätt att skriva ut häftet som en bok. Jag brukar då öppna dokumentet i Acrobat reader och skriva ut därifrån. Man väljer häfte under Anpassning av sidstorlek och sidhantering.

Här finns häftena:

Diamantjakten, Svenska, Svenska år 2

Diamantjakten kap 25

Den här veckan läser vi sista kapitlet i Diamantjakten! Det blir ju svart på vitt att vi nu läste boken i 25 veckor. i HELA 25 veckor! Oj, oj, oj vad tiden går fort!

I veckans kapitel åker Maj-Björn ut på nya äventyr och hamnar till slut hos en ficka som uppfyller Maj-Björns drömmar 😀 Den här veckan kommer vi jobba vidare med frågor på djupet (vad betyder texten för mig?) både genom diskussioner med sin axelkompis men också i arbetsboken. Jag tror att det kommer bli mycket diskussioner om känslor då eleverna kommer få reflektera över texten som vi läst.

Eleverna ska även reflektera över hur Maj-Björn känner sig. Boken avslutas med att Maj-Björn skriver dagbok. Eleverna ska även få skriva dagbok utifrån ett gosedjur som de har eller vår björn ABC-Nalle som fått följa med eleverna hem på helgerna. Om ett gosedjur kan tänka, prata och skriva. vad skulle den säga då? Spännande 😀

Diamantjakten, Skolan, Svenska, Svenska år 2

Diamantjakten kap 24

Veckan innan påsklovet läste vi kapitel 24. Vi pratade mycket om texten då mycket av texten kräver läsförståelse på djupet. Har man ingen koppling till det som skrivs är det ännu svårare att förstå det man läser. I klassen ligger läsförståelsen på olika nivå så klart så vi hjälper varandra.

Varför tog mamma en djupt andetag innan hon gick på anställningsintervju? Vad är egentligen en anställningsintervju? Hur känns det att gå på en anställningsintervju och kan man koppla det till något som ligger en själv nära? Varför är mamma glad när hon kommer ut från Gavinis guld?
Är det alltid dumt att ljuga? När kan det vara okej att ljuga? Kan man såra någon med sanningen?
Varför kan Maj-Björn fortsätta sin resa? Var tror vi att Maj-Björn hamnar?

Ja, det var några av frågorna som vi pratade om. De gillar att diskutera och dela med sig av sina egna erfarenheter och även om endast hälften av klassen var i skolan pga av rådande Covid-19 blev det bra diskussioner.

Arbetsbladen finns på tre nivåer med frågor, också de på olika nivåer.

Diamantjakten, Skolan, Svenska, Svenska år 2

Diamantjakten kap 23

Den här veckan har vi läst kapitel 23. Innan vi läste kapitlet såg vi en liten film med Mats Wänblad. Filmen finns hos Natur och kultur och man hittar den, när man loggar in, under extramaterial. Den finns även på youtbe: https://www.youtube.com/watch?v=lPWkQsEy5L4&feature=youtu.be

Där berättar han om att ”gungbrädan nu står och väger”. Det som händer nu är avgörande för hela berättelsen och det ögonblick som Mats skrivit emot. Jättebra tips för eleverna som de kan ha med sig när de skriver sina egna berättelser. Vi hade sedan diskussioner om hur den här gungbrädan kunde väga. Det kan bli bra eller dåligt. Vi pratade om det värsta som skulle kunna hända, och det bästa.

Här kommer arbetsbladen till veckans läsläxa. Frågor på och under ytan, även till de som läser på väg -boken. Här kan man se om eleverna läser mellan raderna. Varför kom Bea och hennes mamma hem till Asta? Svarar de att de ska lämna vindruvor eller även att de ska hämta Maj-björn? Man kan utläsa mycket av svaren och även diskussionen som vi har när vi läser läsläxan i skolan och går igenom frågorna.

Diamantjakten, Svenska, Svenska år 2

Diamantjakten kapitel 22

Den här veckan har jag varit sjuk. Jag som aldrig är sjuk fick nu lov att stanna hemma. Dessutom någon extra dag för att vara helt säker på att jag var frisk. En ovanlig situation, minst sagt.

De elever som varit i skolan har arbetat med skillnad mellan nutid och dåtid. Att skriva i nutid eller dåtid blir lite klurigare (framförallt att inte blanda dem där de inte ska blandas). I arbetsboken fick eleverna först läsa en text i dåtid och sedan göra om den till nutid. De fick träna lite extra på verb och även att böja dem i texten. Det är speciellt värdefullt för de elever som har ett annat modersmål än svenska. Inte helt lätt.

De fick denna läxa med sig hem förra fredagen.

Diamantjakten, Svenska, Svenska år 2

Diamantjakten kapitel 21

Eleverna skriver fortfarande på sina berättelser. Några skriver för hand, några i Skolstil och några i Book creator. Det är spännande att följa deras skrivande.

Den här veckan har vi utvecklat våra berättelser med dialoger. De börjar få fin kläm på att skriva berättelser och det är lite spännande att skriva dialoger med talstreck. Eleverna har arbetat med dialoger i arbetsboken men också i sina berättelser.

Arbetsbladen till läsläxan denna vecka finns på tre nivåer, de får träna på att svara på frågor på och under ytan.

Diamantjakten, Svenska år 2

Diamantjakten kapitel 20

Vi fortsätter arbeta med sammanfattningar och tränar på berättelsens delar. Det gör vi med hjälp av en berättelsekarta (som finns i arbetsboken men även som kopieringsunderlag i lärarhandledningen). Vi pratade om de olika delarna; karaktärer, miljö, problem och lösning. När vi benat ut vad alla begreppen står för skrev vi en berättelsekarta tillsammans på tavlan och utifrån den, en kort berättelse. Jag skrev på tavlan och eleverna spånade på idéer. Då fick vi även tillfälle att prata om att alla idéer som kom upp kanske inte passar ihop och att den röda tråden är viktig i berättelsen.

Eleverna fick sedan skriva en egen berättelsekarta med hjälp av förslag eller utifrån sin egen fantasi. De fick sedan börja skriva en egen berättelse enskilt eller i par. Det är viktigt att utveckla varje del, exempelvis genom att beskriva karaktärerna som ska vara med och miljön där de befinner sig. Vi pratade då om hur man kan utveckla sina meningar med stjärnmeningar; ”Det var en gång tre vänner” kan utvecklas med ”Det var en gång tre vänner som hette Asta, Bea och Cesar”.

Eleverna började skriva och ägnade de första lektionerna till att just beskriva karaktärer och miljö. Jag fick påminna lite då och då om att ta med det som de skrivit i sin berättelsekarta. Några vill gärna skynda på och bli klara. Men det bästa med en berättelse är ju att man inte behöver ha bråttom. Vi pratade om olika författares böcker, och de innehåller ju en massa blad och kapitel. Häftigt tycker eleverna och ska skriva mååååånga kapitel 🙂 Berättelserna utspelar sig i en mörk skog, i London för 100 år sedan, i havet och på ett tivoli för att nämna några. Det kommer bli fina berättelser.

Arbetsblad till veckans läsläxa finns på tre nivåer.

Diamantjakten, Svenska år 2

Diamantjakten kapitel 19

I kapitel 19 arbetade vi med att sammanfatta texten som vi läst i Diamantjakten. Det är superbra träning att ta ut stödord, men lite svårt. I arbetsboken så finns det lucktext, och vårt jobb var att sätta in de ord som saknades utifrån kapitlet som vi läst. Vi brukar göra det i omvänd ordning, att vi tar ut stödord, från exempelvis en grej of the day, som vi sedan bildar meningar utifrån. Några elever har hunnit läsa texten i sin läsläxa men jag läser även kapitlet högt både på fredagen och måndagen innan vi arbetar i arbetsboken.

Vi har också arbetat med ng-ljudet, mycket krångligt att ng-ljudet kan stavas på så många olika sätt. Dels som i ballong men även som i regn eller hink. Jag har brottats med ordet lugn i halva mitt liv, jag skriver det ofta fel först; lung…, får tänka till och tänker att ordet slutar ju på n men består inte av två n (som det skulle bli; lungn) och ändrar stavningen till lugn. Jag brukar också tänka lunga i huvudet och lugn stavas inte som lunga. Men det är ett ord som jag inte har automatiserat och det blir samma procedur varje gång.

Märkligt va? jag som kan allt, eller iallafall borde veta allt, enligt mina elever 😉 Nu för tiden så går lugn-proceduren snabbt iallafall.

Här finns läsförståelsefrågor på tre nivåer till kapitlet.