Svenska

Högläsning i hemmen ökar

Jag läste precis en rapport från legilexi.org att högläsningen i hemmen ökar för barn mellan 0-6 år. Så härligt att läsa! Förutom en mysig stund tillsammans med sina barn så utvecklar det också barnens ordförråd, läsförståelse och intresse för sitt eget läsande. Det betyder så oerhört mycket för deras fortsatta läsinlärning.

Rapporten visar att ju yngre barnet är desto vanligare är det att föräldrarna läser högt. Det är ju superbra att man läser för sina barn när de är små, men att läsa för sina barn även när de börjat skolan och när de går på låg- eller mellanstadiet gör att barnen får möjlighet att möta andra texter än de kan läsa själva. Rapporten visar att många föräldrarna känner att tiden inte räcker till och att de önskar att de läste mer, men många bäckar små. Att läsa 10 -15 minuter eller en stund innan sovdags räcker långt.

Jag gillar att läsa, och jag läste för mina barn när de var små men ska medge att jag läste också mindre och mindre ju mer mina barn började läsa själva, och de läste väldigt bra så jag tänkte nog att det inte behövdes även om jag läste lite då och då även upp i åldrarna. Därför försöker jag informera så mycket jag kan om läsningens betydelse, framförallt över loven då avbrotten från skolan blir lång. Jag skickar även alltid hem läsbingo till mina elever under loven för att uppmuntra till läsning och kanske blir det lite lättare om motivationen hos barnet tryter.

Berättelsen, Historia, Dröm, Berätta, Sagor, Bok
Bild från Pixabay