Den magiska kulan, Svenska, Svenska år 1, Uppgifter

Den magiska kulan kap 20

FVi ska arbeta med bokstaven Ff denna vecka, hur den ser ut, hur man skriver den och koppla samman den med bokstavsljudet. De ord som eleverna ska skriva på arbetsbladet är fot, fågel, får. Vi ska även arbeta med sammansatta ord. Här kan eleverna hitta sammansatta ord som man kanske inte tänker är ett sammansatt ord från början. Men det blir roliga diskussioner. Fruktspår; kanske kan man se spår i sanden om man rullar iväg en frukt…, fotbo; ett hus för en fot kanske? 🙂 De ord som är tänkta att paras ihop finns på bilderna under texten och de är fågelbo, fotboll, fårull, saftglas, fruktsallad, fotspår. Det finns läsförståelsefrågor med fokus på läsning så eleverna ska svara ja eller nej på frågorna. Frågorna är både och mellan raderna. Svaren på frågorna i arbetshäftet är: 1. Ja, 2. Ja, 3. Nej, 4. Nej.

De elever som kommit längre i sin läs- och skrivutveckling läser B- eller C-boken med viss flyt och har börjat skriva meningar. De arbetar med läsförståelsefrågor som är raden, mellan raderna och bortom raderna (ABC-klubben beskriver dem som på ytan, under ytan och på djupet-frågor) som utmaning. Eleverna börjar alltid med att läsa kapitlet för varandra i små grupper och svarar på frågorna tillsammans.

Svaret på frågorna i läsförståelsehäftet är: 1. Hon skulle leta efter saker med F, 2. Det var skolan som ringde, 3. Hon fick vara på fritids, 4. Det handlade om att de skulle dela upp klass 1b.

Frågenivåer
På ytan-frågor: Svaret finns i texten (vem, vad, var, när).
Under ytan-frågor: Svaret står inte exakt i texten och kan ha mer än ett rätt svar (varför, hur, hur tänker du?).
På djupet-frågor: Vad betyder texten för mig? (Vi ställer oss frågor om ex. varför personerna gör som de gör).

Här finns arbetshäftet och läsförståelsehäfte:

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I SVENSKA FÖR ÅK 1-3:

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  • Sambandet mellan ljud och bokstav