Den magiska kulan, Ordbilder, Svenska, Svenska år 1, Uppgifter

Den magiska kulan kap 17

HDen här veckan har vi arbetat med kapitel 17 i den magiska kulan. Asta, Bea och Cesar är osams så våra diskussioner har kretsat kring det i klassen. Hur man ska vara som kompis och vad man kan göra om man blir osams eller känner sig utanför, Jag har så kloka elever och det blir så bra diskussioner i klassen.

Vi har också arbetat med bokstaven Hh, hur den ser ut och hur den låter. Det är inte det lättaste att säga bokstavsljudet, men vi har testat. Några elever kom på att hjärna och hjärta stavas ju också med h. De elever som behöver träna på bokstavsljud och forma bokstäver gör det med arbetsbladet och de ord som eleverna skriver i rutorna denna vecka är hund, hus, häst, hare, hatt, hand. Vi har arbetat med ordbilderna här, hon och han och skrivit meningar med de orden på iPad. Det blev både frågor och svar och vi tränade på när man skriver punkt respektive frågetecken. På arbetsbladen fortsätter vi att träna på det.

De som kommit lite längre i sin läs- och skrivutveckling arbetar med läsförståelse och skriver meningar i läsförståelsehäftet. Svaret på frågorna i det häftet är 1. Han blev rädd. 2. Han undrade om den gamla damen var en häxa. 3. Här kan eleven skriva vad hen tror 4. Han kände sig helt värdelös.

Arbetshäftet och läsförståelsehäftet laddar du ner här:

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I SVENSKA FÖR ÅK 1-3:

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  • Sambandet mellan ljud och bokstav