Nyckeln till skatten, Svenska

Nyckeln till skatten kaptiel 12

Nästa vecka läser vi kapitel 12 i Nyckeln till skatten, kapitlet heter Asta tjuvlyssnar. Kapitlet börjar med att Asta får middag av en sur Sigge och i arbetsboken ska vi arbeta med olika maträtter. Vi ska precis börja arbeta med diagram och tabeller och då passar det bra med att arbeta med elevernas favoriträtter och göra klassens egna diagram och tabeller.

Eleverna skriver mycket berättelser nu, både för hand och på iPad, vilket är jätteroligt. De har tidigare använt olika berättelsekartor för att få med berättelsens olika delar. Jag har nu gett feed-back på deras olika berättelser och vi ska nu jobba lite mer ingående med berättande texter. Vi har därför arbetat med berättelsekartan och personbeskrivningar som finns i avsnittet ”Berättande text” i språknycklar (baksidan av arbetsboken till ”Nyckeln till skatten”). Berättelserna blir ju så mycket roligare att läsa när får lära känna miljön och karaktärerna lite djupare.

Jag såg ett bra tips hur man kan arbeta med inledningen och vad man kan tänka på för att fängsla läseren redan i inledningen, det inlägget finns på Fröken Sabinas instagram, så det blir nästa steg för oss.

Till nästa veckans läsläxa har vi läsförståelsefrågor både och under ytan.

Nyckeln till skatten På väg kap 12
Nyckeln till skatten A kap 12
Nyckeln till skatten B kap 12