Engelska, Skolan

Elevens val – engelska

Nu har vi haft elevens val igen. Och jag ansvarade för engelskan. Jag hade elever från 2:an och 3:an denna gång. Temat blev frukt 🙂

Vi började dagen med att presentera oss, en efter en, och samtidigt säga en frukt som vi tyckte om.
“My name is Cathrine and I like raspberries”
Allt eftersom eleverna sa en frukt/bär satte jag upp en bild på frukten på whiteboarden och skrev namnet under. Kunde inte eleverna namnet på engelska pratade vi om det, de provade sig fram och sa vad de trodde frukten hette. De var väldigt påhittiga 🙂 De ville presentera sig flera gånger och prova säga nya frukter. När vi pratat och upprepat frukterna flera gånger löste vi ett korsord. Jag hittade korsordet på lektion.se. Frukternas namn stod på engelska så eleverna behövde inte komma ihåg alla frukter, men de fick öva på att skriva den när de skrev in dem i korsordet.

När vi hade övat på frukterna och tagit en liten rast var det dags att leka fruktsallad. På engelska så klart 🙂 Eleverna fick välja några frukter som vi skulle ha med och jag delade ut vilka som var vilken frukt (3-4 olika frukter är lagom att ha med). Fruktsallad går till så att alla sitter i en ring på stolar. Det ska vara en stol färre än antalet som är med i leken. En står i mitten och ropar ex “apples”, då reser sig alla äpplen upp och ska hitta en ny tom stol att sitta på, samtidigt ska den som står i mitten försöka ta en av de lediga platserna. Den som inte hinner sätta sig på en stol får stå i mitten och säga en frukt. Om den i mitten säger “fruit salad” måste alla frukterna resa sig och hitta en ny plats tillsammans med den som står i mitten.

Efter leken gjorde vi en fruktsallad tillsammans, vi övade på frukternas namn, och ord som peel, slice osv. Eleverna tyckte det var jätteroligt, och gott 🙂
“In our fruit salad we had bananas, apples, oranges, grapes and raisins”

20130413-171546.jpg20130413-171640.jpg