Den magiska kulan, Ordbilder, Skolan, Svenska, Svenska år 1, Uppgifter

Den magiska kulan kapitel 7

Den här veckan ska vi arbeta med bokstaven Ee och ordbilderna den och vi. Vi arbetar mycket med att känna igen ordbilder men även att kunna ljuda ihop ord, så att kunna koppla ihop bokstaven med sitt bokstavsljud är viktigt.

I veckans arbete kommer eleverna få läsa meningar och jag arbetar med ordbilder som de redan känner igen. Ordbilderna de tränar på denna vecka är bland annat ser, du, en och ordbilder som ros, måne och hus som vi arbetat med tidigare. Några ord är nya och de orden blir det bra diskussioner kring, både hur de stavas men också vad ordet betyder vilket är betydelsefullt för de elever som talar ett annat modersmål. Orden som ska skrivas i rutorna är te, lejon, måne, kamel. 
Eleverna ska även träna på att skriva några ord och lilla e och sedan läsa orden. Vi skriver oftast på iPad, men de får även träna på att forma bokstäver ibland. Inte så att de ska skriva bokstaven sida upp och sida ner, men det är bra att få forma bokstäver också då man kommer ihåg dem lättare (läs tidigare inlägg om forskning kring minnet). Arbetsbladen till veckans kapitel finns i arbetshäftet nedan.

De elever som kommit lite längre i sin läsutveckling läser B- respektive C-boken med visst flyt och de läser i små läsgrupper och svarar på frågor kring texten tillsammans. De har även kommit lite länge när det gäller läsförståelse och kan svara på frågor på-, mellan och bortom raderna (ABC klubben kallar det för på ytan, under ytan och på djupet-frågor). De tränar även på att skriva meningar med penna. Svaret på frågorna är 1. Cesar, 2. Mount Everest, 3. Om Cesar klara läsa texten till favoritprogrammet är den magisk, 4. Halv åtta.

 

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I SVENSKA FÖR ÅK 1-3:

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  • Sambandet mellan ljud och bokstav

2 kommentarer på “Den magiska kulan kapitel 7”

  1. Mycket fint material! Det jag skulle vilja ändra på som gammal lågstadielärare är att man istället för ”Färglägg så fint du kan” skriver spåra/skriv bokstaven Ee så fint du kan.
    Det är så många barn idag som inte lär sig skriva bokstäverna på rätt sätt vilket gör att det blir mycket svårare att få ett bra flyt i skrivandet framöver.

    1. Hej, kul att du gillar materialet. Håller med att eleverna behöver träna mycket på att skriva. Vi arbetar med ASL i förskoleklass och i årksurs 1 på vår skola. Det innebär att de skriver sig till läsning och de skriver på iPad. När de skriver så ritar de alltid en bild till sin text för att träna på finmotorik och pennfattning. Metoden går ut på att att istället för att traggla med bokstäver om de inte är motoriskt mogna för det så ritar de istället. Av den anledningen spårade vi inte bokstäver under höstterminen i ettan. Vi började med det på vårterminen efter jullovet. De som hade kommit längre i sin läs- och skrivutveckling skrev meningar och tränade på att skriva bokstäver på rätt sätt redan på höstterminen. Nu går mina elever i tvåan och nu skriver vi för glatta livet 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.